Polityka zwrotów

ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru Klient ma prawo złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie zakupionego towaru od Sprzedawcy.

2. Po złożeniu oświadczenia o zwrocie towaru:
Klient zobowiązuje się odesłać towar do Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego towaru. Towar powinien być dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi opłatę za usługę pośrednictwa oraz koszty związane ze sprowadzeniem towaru. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, nieponoszący dla niego dodatkowych kosztów.

3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć elektronicznie, korzystając z FORMULARZA ZWROTU. Aby zachować termin, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku braku możliwości bezpłatnego zwrotu towaru, Klient ponosi koszty odesłania towaru bezpośrednio do Sprzedawcy.

5. Ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Biżuteria" są możliwe jedynie w przypadku przedmiotów oryginalnie zapakowanych w nieotwieraną paczkę pocztową.